Home > News > Ny order till DOCKSTAVARVET

Ny order till DOCKSTAVARVET

 Året börjar bra för DOCKSTAVARVET. På Nyårsdagen fick varvet en order på två 28 meters lotsfartyg till Tyskland. Beställare är Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, den statliga tyska sjöfartsmyndigheten. Varvet har tidigare levererat sex 17 metersbåtar till samma kund. Dessa båtar arbetar sedan 2011 i Travemunde och Kiel / Holtenau, den östra änden av Kielkanalen.

De nya båtarna kommer att stationeras i Brunsbuttel vid det västra inloppet till kanalen. Området där lotsarna skall sättas ombord och hämtas från lotsade fartyg ligger i Elbeflodens mynning till Nordsjön. Där blir det mycket besvärliga sjöförhållanden vid hård pålandsvind och utgående tidvattenströmmar på upp till 6 knop. Därför har kunden krävt en vikt på över 100 ton och det blir därmed bland de största lotsfartyg som byggts i modern tid. Farten blir 14 knop med ett maskineri på 850 kilowatt. Båda fartygen skall levereras under 2017 och ordersumman ligger en bit under 100 miljoner.

Med detta tillskott i orderboken har vi bra beläggning under ca 1,5 år framåt, säger varvets VD Anders Hellman och tillägger att det säkert blir aktuellt med vissa nyrekryteringar.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Hellman, VD, tel 0613-711 601,

e-mail: ah@dockstavarvet.se

K-A Sundin, Styrelseordförande, tel 0613-711 611,

e-mail: kas@dockstavarvet.se